Rentalieri kasutustingimused

1. LAENUTINGIMUSED

1.1 Laenutusperiood. Rentalierist on võimalik rõivaid laenutada kolmeks või kuueks päevaks. Rõivaid on võimalik ette broneerida kuni 6 kuud. 

1.2 Rõivaste kättesaamine ja tagastamine. Rõivaste kättesaamine ja tagastamine toimub Rentalieri showroomis (Suur Karja 13-21, 2. korrus) või kasutades Cargobusi teenust. Laenutust ja tagastust laupäeval ning pühapäeval ei toimu (kui klient laenutab rõivaeseme kolmeks päevaks ja kättesaamine toimub reedel, siis ootame rõivaeset tagasi esmaspäeval). Kui tagastuskuupäev on riigipüha, siis ootame kleiti tagasi sellest järgmisel päeval. Juhul kui klient tagastusega hilineb, rakendub lisatasu 25€ iga hilinenud päeva eest. Kui tagastusega hilinetakse rohkem kui 7 päeva, siis on klient kohustatud eseme välja ostma turu täishinnaga. 

1.3 Tellimuse tühistamine. Kui tellimus tühistatakse 3 päeva enne laenutust, siis lisatasu ei rakendu. Kui tellimus tühistatakse vähem kui 3 päeva enne laenutust, siis rakendub lisatasu 10% kleidi väärtusest. Kui klient ei tule broneeritud rõivaesemele järele, siis Rentalier broneeringu eest raha ei tagasta. 

1.4 Rõivaste eest hoolitsemine. Rõivaeseme määrdumise puhul hoolitseb keemilise puhastuse eest Rentalier. Palume klientidel ise rõivaid mitte pesta ega muud moodi puhastada. Keelatud on ka rõivaid muuta, lühemaks teha või dekoratsioone lisada. Kui klient soovib koos rõivaga kanda ka aksessuaare, siis palume üle kontrollida, et need kangale jälgi ei jätaks. Keelatud on ka rõivastele parfüümi otse peale lasta. Kui rõivaesemega on juhtunud väike õnnetus (mõned dekoratiivsed elemendid (pärlid, litrid) on puudu, lukk on katki, kuid seda saab parandada, lihtsasti eemaldatavad plekid) siis küsime parandamise eest lisatasu 5-25€. Kui rõivaesemel on mõni suurem viga (suur osa dekoratiivsetest elementidest on puudu ja see muudab rõivaeseme välimust ning väärtust, riie on rebenenud või väljaveninud, riidel on põletusjäljed, plekid mis ei tule keemilises puhastuses välja, kinnitus või lukk on katki ning see tuleb välja vahetada), siis küsime lisatasu 100€ kuni 90% kleidi väärtusest. Kui rõivaeset on kliendi poolt muudetud (lühemaks lõigatud, dekoratiivseid esemeid juurde lisatud, rõivaeset on ise pestud), siis peab klient tasuma kuni 100% rõivaeseme väärtusest.

1.5 Rõivaid on enne laenutamist võimalik proovida Rentalieri showroomis, mis asub aadressil Tatari 64, 5. korrusel, ruum 511. Broneeri endale showroomi aeg, kasutades Calendly süsteemi, mille leiad omale meelepärase toote lehelt. 

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Veebilehel www.rentalier.eu on Rentalier OÜ (registrikood 16557408, aadress Suur Patarei tn 6-19, 10415, Tallinn, Harjumaa) poolt loodud disainerrõivaste laenutusplatvorm (edaspidi nimetatud keskkond).

2.2 Keskkonna kasutamisega ja rõivaste laenutamisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

2.3 Kui keskkonna kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

2.4 Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 15-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Rentalier ei ole kohustatud neid kontrollima.

2.5 Andmete sisestamisega keskkonda annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud müügiprotsessiga.

3. KESKKONNA KASUTAMINE

3.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning keskkonnas kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne ostu sooritamist kuvatakse keskkonnas kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

3.2 Rentalieril on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi või keskkonna juhiseid või ei ole tasunud ostu eest.

3.3 Klient kohustatud teatama Rentalieri, kui ilmnevad keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

3.4 Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud:

  • 3.4.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
  • 3.4.2 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
  • 3.4.3 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
  • 3.4.4 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;
  • 3.4.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu.

4. KESKKONNAS KUVATUD INFORMATSIOON

4.1 Rentalier teeb kõik endast sõltuva, et keskkonnas kuvatud informatsioon oleks vigade ja puudusteta. Keskkond teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.

5. MAKSETINGIMUSED JA TASUD

5.1 Kliendi poolt keskkonna vahendusel rõivaste laenutamisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Rentalieri keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

5.2 Laenutuste hinnad on keskkonnas esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

5.3 Piletite eest saab tasuda Montonio Finance OÜ vahendusel Eesti panga linkidega.

6. KESKKONNA JA SELLE SISU MITTE-SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE

6.1 Keskkonna mitte-sihtotstarbeline kasutamine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine on keelatud.

6.2 Igasugune tegevus, millega võib kaasneda keskkonna ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Rentalier ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 Rentalieril on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende keskkonnas avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

7.2 Kliendi ja keskkonna vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Lubja 4, Tallinn, 10115, telefon +372 620 0100.

7.3 Keskkonna kontaktandmed keskkonna kasutamisega seotud küsimustes: Rentalier OÜ,  Suur Patarei tn 6-19, 10415, Tallinn, Harjumaa tere@rentalier.eu

Kasutustingimused kehtivad alates 09.03.2023